TOPZYME SH

TOPZYME SH

Topzyme chất enzyme đặc biệt

Thành phần

  • Amylase enzyme :                        900.000 UI/kg
  • Cellulase enzyme :                    1.200.000 UI/kg
  • Xylanase enzyme :                    1.500.000 UI/kg
  • Beta-Glucanase enzyme :    2.100.000 UI/kg
  • Pectinase enzyme :                     900.000 UI/kg

Topzyme sh : Chất enzyme đặc biệt giúp đường ruột tôm cá cua trong mãng Thủy sản

CÔNG DỤNG

Xử lý Bệnh Phần trắng

Xử lý Bệnh EMS

Xử lý Bệnh Đường ruột

Xử lý thức ăn có móc làm hư ruột tôm cá

Tăng FCR

Xuất xứ : Thailand

Hương dẫn sử dụng :

+ Bệnh Phần trắng, Bệnh EMS, Bệnh Đường ruột

+ Bị Năng ; Trộn Topzyme SH 10g / kg thức ăn

+ Bị Nhẹ ;Trộn Topzyme SH 5g / kg thức ăn

+ Hòa tan Topzyme SH với 10% nước trước khi trộn với thức ăn

Khối lượng  : 1 Kg/hộp