TOXIN CLAER 20 Lít

TOXIN CLAER 20 Lít

Toaxi claer chất xử lý nước ao nuôi tôm

Thành phần 

+ Sodium Thiosulfate 10%

+ Sodium Lauryl Sulfate 5%

+ Ethylene diamine tetraacetic acid 5%

CÔNG DỤNG

+ Xử lý nước trong ngành Thủy sản Tôm Cá Cua Ốc ếch Vv..

+ Xử lý dộ nhớt và vàng bọt từ tảo chết đột ngột, vi sinh chết đột ngọt

+ Xử lý khí độc NH3 NO2

+ Xử lý kết tùa và khử kim loại năng

Hướng dẫn sử dụng :

+ Giảm độ nhớt ( do nhiễm bẩn, bột ) 3 lít / 1000m3 / dùng 2-3 ngày/lần

+ Kết tùa, khử kim loại nặng trong nước ao 2-4 lít /1000m3/ Sau khi dùng hóa chất 6-8h

+ Trị phát sáng nước ; 3-5 lít /1000m3/ 11-14h/ 1 lần/ngày / 2 ngày liên tục.

Chú ý :

” Nước sạch các động vật trong nước sông khỏe ăn được mới phát chuyền tốt và khỏe ít bệnh “

*** Rất quan trọng nước sạch ***