BKC 80

BKC 80

BKC 80 chất diệt tảo và mang tôm

CÔNG DỤNG

  • Diệt và giảm tảo khi cần thiết
  • Diệt vi khuẩn Vibrio, pseudomonas, nguyên sinh đông vật
  • Diệt tảo phát sáng
  • Kích tích tôm lột vỏ, làm sạch thân và mang tôm

DUNG TÍCH : 1 Lít/can