SẢN PHẨM

SẢN PHẨM THUỐC & HÓA CHẤT VTL

 

Dymax one chất bổ sung vitamin tổng hợp

Mc ipexin vi sinh đặc biệt xử lý nước

Toxin claer chất xử lý nước ao tôm

MKC chất diệt nấm và vi khuẩn

 

CHỈ DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
“Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”