ZEOLITE góc chất lượng

ZEOLITE

ZEOLITE  chất lượng là như thế nào ?

Zeolite là nhóm Silicate Alumino ( Al2O3SIO2 ) có thành phẩm khoáng Natrolite và Clinoptilolite nguồn góc từ núi lửa qua nhiệt độ cao tự nhiện có cấu trúc tinh thể rỗng rất nhỏ dạng khung liên kết tetrahedral SiO44- mà ion Al3+ thay thế chỗ của một vài ion Si4+ đặt biệt phải trao đổi ion+  được tốt ( HIGH CATION EXCHANGE CAPACITIES ) làm cho Zeolite hấp thu khí độc trong nước tốt.

Khả năng hấp thu ion ( CATION ABSORPTION ) và khả năng trao đổi ion+ ( CATION EXCHANGE CAPACITIES : CEC ) đặc biệt của nhóm Zeolite Natrolite và Clinoptilolite là có khả năng này thôi

Zeolite chất lượng sẽ giảm khí độc Ammonium H2S thuốc trừ sâu và khí độc khác.

Zeolite chất lượng dụng tốt hơn nhóm Zeolite DAIMETIN.

Daimetin được sản xuất từ các loại đất sét sằn tại VN. Nguyên liêu chính là cao lanh ( Đất nhẹ )

Zeolite chất lượng dùng tốt hơn nhóm Zeolite Kaolinite, Kizengua hay đất tảo sillic. ( Đất trắng )

Tác dùng :

+ Giảm khí độc Ammonium, H2S và khí độc khác ngây

+ Trao đổi ion được tốt ( C.E.C Khoáng silic giúp khi lọt xác và làm vỏ mới và làm thức ăn cho tảo

Cách sự dùng :

+ Dùng Zeolite AAA trong thời gian nuôi 10 kg/1000m3/7-10 ngày

 + Có khi độc dùng AAA  20kg//1000m3/2 ngày liên tục và dùng Toxin claer 4 lít/1000m3

Trân trọng

Sawetkamon pornthep