ENZYMAX

ENZYMAX

Thành phẩn 

+ Amylase enzyme 820.000 UI
+ Cellulase enzyme 1.080.000 UI
+ Xylanase enzyme 1.300.000 UI
+ Beta-Glucanase enzyme 2.000.000 UI
+ Pectinase enzyme 780.000 UI

Enzymax là CHẤT enzyme đặc biệt giúp đường ruột tôm cá cua trong mãng Thủy sản

  • Xử lý Bệnh Phần trắng
  • Xử lý Bệnh Ems
  • Xử lý Bệnh Đường ruột
  • Xử lý thức ăn có móc làm hư ruột tôm cá
  • Tăng FCR
  • Xuất xứ : Thailand

Hương dẫn sử dụng :

+ Bệnh Phần trắng, Bệnh Ems, Bệnh Đường ruột
+ Bị Năng ; Trộn Enzymax 10g / kg thức ăn
+ Bị Nhẹ ;Trộn Enzymax 5g / kg thức ăn
+ Hòa tan ENZYMAX với 10% nước trước khi trộn với thức ăn

Khôi lượng : 500g/hộp