DYMAX ONE

DYMAX ONE

Dymax one chất bổ sung vitamin tổng hợp

CÔNG DỤNG

+ Tăng sức để kháng cho Tôm cá Cua ếc Ốc vv..

+ Tăng để kháng cho Gan

+ Tăng trường tốt, khỏe mạnh phất chuyền tốt

+ Giảm căng thăng cho Tôm Cá Cua Vv…

+ Bỏ súng vitamin tổng hợp

Khối lượng : 500g/hộp