MC IPEXIN 100

MC IPEXIN 100

Mc ipexin vi sinh đặc biệt xử lý nước

Thành phần :

+ Bacillus subtilis 1.2 x109CFU/g

+ Saccharomyces cerevisiae 1.1 x107CFU/g

+ Bacillus licheniformis 1.0 x108CFU/g

CÔNG DỤNG

+ Xử lý phân hủy nhanh các chất thải hữu cơ 

+ Xử lý phân hủy nhanh các thức ăn thừa

+Xử lý phân hủy nhanh phân tôm – cá

+ Xử lý phân hủy nhanh xác tảo

+ Cải thiện chất lượng nước

Hướng dẫn sử dùng :

+ Cấy vi sinh ban đầu trước khi thả 150g /1000M/ 5-120 con/M/ lần trước khi thả

+ Cấy lần 2 100g /1000M/ 5-120 con/M/ 5-7 ngày/lần

Chú ý

*** Nước sạch các động vật trong nước sông khỏe ăn được mới phát chuyền tốt và khỏe ít bệnh ***

Rất quan trọng nước sạch tốt tôm mới ăn mạnh khỏe 

Khối lượng : 250g/gói