MKC 1 Lít

MKC 1 Lít

MKC chất diệt nấm và vi khuẩn

Thành phần

Myristalkonium chloride

CÔNG DỤNG

  • Diệt nấm và vi khuẩn có hại trong nước, nền đáy ao, cả trên cơ thể tôm
  • Xử lý bệnh Đen mang, vàng mang, đốm den
  • Xử lý bệnh Đóng rông
  • Xử lý sưng mang, sưng đuôi
  • Diệt khuẩn nhưng không diệt tảo
  • Sát trùng và các mâm bệnh Nấm
  • Làm sạch môi trường nước nuôi
  • Hiệu qua3cao trong việc trị đóng rong nhớt, làm sạch vỏ và mang tôm
  • Xử lý nước trong (bề xi măng và bạc) Tôm Cá giông (có giá như cá goi) Cua Vv…

Dung tích : 1 lít