Mô hình nuôi tôm Bạc Liệu qua bệnh EMS a Chọn 2012

Chia sẻ kinh nghiệp Mô hình nuôi tôm Bạc Liệu qua bệnh EMS a Chọn 2012

Mô hình thị nghiệm Bạc liêu qua bệnh EMS

Thành công 3 vụ liên tiệp có nghĩa qui trình dùng ổn rủi ro tháp và a Sơn thuốc tây, a Hữu An từ vĩnh châu Tỉnh Sóc trăng thăm mô hình