Chia sẻ tâm ròng khó khăn nhất và trước ai mua sản phẩm nên nghe trước

TRƯỚC MUA SẢN PHẨM CỦA CTY NẾN NGHE TRƯỚC MUA

Tâm ròng trong nghề Thủy sản nói riêng và nước Việt nam nói chung với khó khăn bế tắc nhất 

CHIA SẺ TÂM RÒNG KHÓ KHĂN NHẤT (Ghi âm) VÀ TRƯỚC AI MUA SẢN PHẨM CỦA CTY CHÚNG TÔI NÊN NGHE TRƯỚC NHÉ

Cảm ơn Ngài Nguyễn Việt Thắng (nguyên Thư Trường Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nan) , Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan Ngài Nguyễn Văn Cẩn và anh em giúp đỡ đong viện trong thời gian bế tắc khó khăn.

Cảm ơn chính Phủ Thủ Tướng Ngài Nguyễn Xuân Phúc  đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trân trọng